Mushe esiminhiz :
Mjsalj: tordos nemese birlik
 
Qupya sohz :
Qupyaljq darezhesi :
Ahlsiz Orta Kushti
Qupya nohmirdi qaytalaw :
Qupya nohmirdi qaytalay zhazjnhjz
Elkhat (Email) adresinhiz :
Mjsalj : 108475610@qq.com
Anjqtaw nohmiri :Eger anjq bolmasa osj aranj  tintwirmen turtjnhjz!
Mushe bolw kelisimi :       Toljghjn korw »
QQ: 108475610, e-mail: oylan11@gmail.com tel: 18999380223
copyright © 2017 KazakhSoft 新ICP备10002278号