Көрілім: 528314 | Жауап:48

Жаңа жоба, жаңа KLK

oylan
Уақыт: 2008/2/19 18:05:11
Қазақ латиницасының KLK жобасына анықтама Қазіргі қолданыстағы кириллица мен төте жазу компьютерді өзек еткен IT-техникасының (информация техникасы) даму беталысына лайықсыздығымен замана ауқымына ілесе алмай отырғаны баршаға мәлім. Сондықтан қазақ жазуының латиница жобаларын қарастыру әрбір ойламды азамат үшін міндет қана емес, борыш та саналмақ керек. Қазыр елімізде және Қазақстанда осындай жобалардан жетпістен артығы жарияланып үлгерді. Біздің ойымызша, кемелді жоба ешқандай диакриттік белгілердің көмегінсіз-ақ компьютердің пернетақтасындағы (тіл тақтасындағы) 26 латын әрпінің орнынан табылуы керек. Осылай болғанда, интернетте мол икемділік танытып қана қоймай, компьютердің ішкі тіліне сай жасалатын бағдарламалық бөлшектерге (жұмсақ бөлшектерге) аса тиімді болмақшы. Осыған орай, біз қазақ жазуына арналған KLK жобасын жасадық. Мұнд. . .

Толық мазмұнын оқу үшін сұхбатқа кіріңіз Сұхбатқа кіру

0
meyirzhan
Уақыт: 2008/2/19 18:19:46

1. «Һахарман» деген сөзді KLK жобасында қалай жазады, Яғни латынша?

2. H таңбасы KLK жобасында неліктен жеке келмейтіндгінің себебін түсіндіре кете аларма екенсіз?

3. «Бірінші: мұндағы Һ таңбасында тек қана дәйекшілік рол бар,. . . . » бұл сөйлемді түсінбедім. . .

0
oylan
Уақыт: 2008/2/19 18:35:30

1. Жазғаныңыз «Һахарман» емес, «Қаһарман» бөләр.

төте жазуымыздағы (көнеше жазу) 33 әріп, бір таңбамыз қысқарып 32 таңбаға өзгертілді.

төте жазудағы Һ таңбасы жойылды. Төте жазуымыздағы Һ әріпі келген сөздер KLK де бүкілдей сәйкесті түрде x ға озгертіліп жәзіләді.

мәселен: қаһарман Qaxarman, гауһар Gawxar т. Б

2. KLK де h таңбасының жеке келмеуіндегі себеп: h таңбасы o, u, a, s, n, g таңбаларына бірігіп келіп, мәселен: oh, uh,ah, sh, nh, gh қосарланып жазылып жеке-жеке түрде ө, ү, ә, Ш, Ң, г әріптеріне өкілдік етеді. Сол себепті жеке қолданбаймыз. Егер жеке қолданатын болсаң онда жазуымызды қойып қазақша программа да жазуды ерекше зор дәрежеде былықпалық туылады.

3. Сұрауыңыздың себебі: жоғарғы мақалада қате жазылып қалыпты, өзгетіп қойдым.

дұрысы былай еді: мұндағы h таңбасында тек қана дәйекшілік рол бар

0
meyirzhan
Уақыт: 2008/2/19 18:38:11
Өзім емлелік қателыктер жберппін-ғой! я, тұсындым.
0
halahay
Уақыт: 2008/2/19 18:53:51

2-тұйынды ішкерлей тұсындырып беріңіздерші.

Ы мен і қолдану жәйлі қандай ойларыңыздың барлғын білмедім. . Болсада і бұрынғыша i түрінде келседе болғандай. . .

ыңыр ды jnhr болып жазылама?

0
oylan
Уақыт: 2008/2/19 19:28:58

жазуымыздың гырамматикасына сай к, г, е әріптері келген сөйлемдерде дәйекше белгісі тұсып қалады дегенді негіз етіп, және озымыздың жазу тарихымызға сай Ы ны i мен алуды ұйғардық.

ал, і ны j мен алудағы себеп: қазақ тілі гырамматикасына сай сөз-сөйлемде і арпының жазлуы і қарағанда аздау, әрі i латынша жазғанымзда да көрер көзге көркем көрінеді.

сөл себепті осылай қолдануды үйғәрдық.

маселен: Men sizdinh lebizinhizge cawap qaldirdim

ыңыр jnhir болып жазылады.

0
shadyman
Уақыт: 2008/2/19 19:29:29

0
oylan
Уақыт: 2008/2/19 19:57:18

ы мен Ы ның әуресі көп болып, тіл ғылымна сәйкеспесе. Онда к, г, е заңдылығына бойсндармай-ақ і ны j-мен, Ы ны i-мен [ы ны i-мен, Ы ны j-мен] немесе алсақ та болады.

бырақ к, г, е заңдылықтарын компьютер программасында 100 жол программамен бір жайлы етуге әбтен болады.

0
halahay
Уақыт: 2008/2/19 20:08:17

«Іңір» деген сөздегі Ң ның алдындағы і соңындағы да і болар. . . Сонда жазылу қағыйдасы бойынша тұсырылып тастайтын h пен қосылып жазылмаған жағдайда менің жазғаным турама алда ойлан мұғалымның жазғаны турама?

бастарыңызды ауырттым. . . Ренжімеңіздер. . .

0
tayman
Уақыт: 2008/2/20 1:15:09
Бұл жобаларыңыз алдыңғыдан жазуда болсын ықшам ретті көрінеді екен. . Бірақ айтар тағы быраз нәрсе. Сіздердің Һ әрібн алып тастауларыңыз бұл арап тілінен келген болсада быраз қолданысқа енген, қазақи тыл болып кеткен атаулар бар азда емес М: қаһарман. Шаһит, жауһар, Шаһизада, қаһар, аһ. . Ұһ. Т Б, тыпты кірме ч дыбыснан артқы қолданыстада болуы мүмкін, осындай қазақи тілде бар ары арап тілінде дынни әдебиетте көп қолданылады, егер бұл әріп жоғалса арап тіліне тыл мүкістеледі деуге болады, ал кейбір арапша дыбысталуды бәрін дәл белгілемеседе қазақша үндестіру қиындап кет пейме, ағылшыншаға жақындай, арапшамен мұсылман шылықтан алыстайтын жайт болмайма, арап тілінде сәкінмен көп дыбыс қатталып қосарланып оқылады. Ос. . .

Толық мазмұнын оқу үшін сұхбатқа кіріңіз Сұхбатқа кіру

0
قيان
Уақыт: 2008/2/20 10:58:30

ы iмен И y енді орнын тапқандай тұрады. . . .

жаңа жобаң болады екен. . . Жазудың көркемдік жағынан да әдемі көрінеді екен. . . .

Cazw da korkem korinedi, onhay este turadi eken. . . .

0

Тақырыпқа лебіз жазу үшін сұхбатқа кіріңіз. سۇحباتقا كىرۋ

Мүше есіміңіз :
Құпия нөміріңіз :
QQ: 108475610, e-mail: oylan11@gmail.com tel: 18999380223
copyright © 2017 KazakhSoft 新ICP备10002278号