كورىلىم: 6849 | جاۋاپ:0

قازاق ويۋ كىرگىزۋ قۇرالى

sasan
ۋاقىت: 2016/6/14 22:35:52
اسسالاۋماعالايكۇم دوستار قازاق ويۋ-ورنەگىن توتە كىرگىزە بەرەتىن فونتس قۇجاتى بار ەدى؟ بىلەتىندەرىڭىز جولداپ قويساڭىزدار راقىمەت

0

تاقىرىپقا لەبىز جازۋ ءۇشىن سۇحباتقا كىرىڭىز. سۇحباتقا كىرۋ

مۇشە ەسىمىڭىز :
قۇپيا ءنومىرىڭىز :
QQ: 108475610, e-mail: oylan11@gmail.com tel: 18999380223
copyright © 2017 KazakhSoft 新ICP备10002278号