Korilim : 10144 | Zhawap :0

43-estelik-java dahghiahrip-tahnhbah amaldarjn qoldanw zhattjghwlarj1

dwdar
Waqjt : 2016/4/11 22:23:18
1.berilgen ahrip-tahnhbah tizbesin sozdik tahrtibi boyjnsha qatargha turghjzjnhdar {"nba","abc","cba","zz","qq","haha"} bir bul kadti zhazwda qyjndjq sezinip qalay bastap kiriswden daghdarjp qalwjmjz mumkin, oqasj zhoq, ondayda oy zhelisn zhazw qazhet boladj. Ol bjzdjnh sheshim zhasawjmjzgha komektesedi. Endeshe oy zhelisin bjlay zhazayjq oy zhelisi: 1) aweli ahrip-tahnhbah tizbesin qatargha turghjzamjz, munda biz saljstjrjp qatarlaw nemese kopirshiki qatarlaw tahsilin qoldanwjmjzgha boladj 2)for soylemininh kirispeli tulghasjn paydalanjp saljstjrw zhane orjn almastjrwdj orjndaymjz 3)kezdesken masele: biz burjn butjn sandardj saljstjrw amalj arqjlj saljstjrwdj biletinbiz, aytsede ahrip-tahnhbah tizbesin obyektyvin qalay saljstjramjz? munda ahrip-tahnhbah tizbesi obyektyvinde olardj saljstjrw yqwatj tanjstjrjlghan, sodan paydalansaq bolghanj. Oyzhelisi kokeyge qonghan bolsa endi kad zhazjp sjnaq zhasap korelik Enh awe ...

Toljq mazmunjn oqw uhshin sukhbatqa kirinhiz Sukhbatqa kirw

0

Taqjrjpqa lebiz zhazw uhshin sukhbatqa kirinhiz. سۇحباتقا كىرۋ

Mushe esiminhiz :
Qupya nohmirinhiz :
QQ: 108475610, e-mail: oylan11@gmail.com tel: 18999380223
copyright © 2017 KazakhSoft 新ICP备10002278号