Korilim : 3741 | Zhawap :0

42-estelik-java daghj ahrip-tahnhbah tizbesine sayatjn amaldar

dwdar
Waqjt : 2016/3/24 17:53:47
tomende biz obyektige baghjttaw ydeyasi boyjnsha tomendegi ahrip - tanhba tizbesine taldaw zhasap, onda bolwgha tyjstj yqwattardj turlerge bohlip koreyik. Enh aweli onda qansha ahrip - tanhba bar? Enh aweli onda qansha ahrip - tanhba barljghjn osj obyektyv ohzi zhaqsj biledi. Mahlim yqwat arqjlj onj korsetip de bere aladj. Uhshinshi: mundaghj b degen ahrip - tanhba qaysj orjnda tur? Bul mahlim tanhbanjn orjn tabw boladj. Tohrshinshi: maghan abcd osj tanhbalardjnh bir bolegi ghana qazhet bolghanda qalay ekshep alamjn? Bul ahrip - tanhba tizbesininh bir bolegin taldap alwgha zhatadj. Demek ahrip - tanhba tizbesin paydalanw uhshin onj paydalanatjn amaldar qazhet boladj. Tomende ahrip - tanhba tizbesine qatjstj koptegen amaldardj turlerge bohlip bir- birlep tanjsamjz 1. Ye bolw 1.1. Ahrip - tanhba tizbesindegiarip - tanhbanjnh dana sanjna (uzjndjghjna) ye bolw Biz bul amaldj qoldanbadan tez tabw uhshin “budan qanday mahn qaytadj?” degendi oylay otjrjp izdesek o ...

Toljq mazmunjn oqw uhshin sukhbatqa kirinhiz Sukhbatqa kirw

0 sawletali|ersin|muratbekhehe

Taqjrjpqa lebiz zhazw uhshin sukhbatqa kirinhiz. سۇحباتقا كىرۋ

Mushe esiminhiz :
Qupya nohmirinhiz :
QQ: 108475610, e-mail: oylan11@gmail.com tel: 18999380223
copyright © 2017 KazakhSoft 新ICP备10002278号