Korilim : 5036 | Zhawap :3

C# tilindegi muragerlik (继承) zhane zhalpjljq tyipti (泛型) qalay tusinwge boladj?

ersin
Waqjt : 2015/12/27 13:03:51
C# tilindegi muragerlik (继承) zhane zhalpjljq tyipti (泛型) qalay tusinwge boladj , nendey roldar atqaradj ?

0
dwdar
Waqjt : 2015/12/28 9:31:56

继承 degen muragerlik boljp java tilinde tomendegildey ughjmdardj qamtydj. Al #C degi maghjnasj da osimen uqsastaw. Aynaljp kelgende muragerlik degenimiz- ortaq qasyetterdinh surjptalwj boljp tabjladj

zhawa tilindegi muragerlik ughjmj


0
oylan
Waqjt : 2015/12/28 13:33:42

muragerlik (继承) ughjmj obyektige baghjttaghan programmalaw tilinderininh negizi uhsh shartjnjnh biri. Olar: bekemdik (封装) , muragerlik (继承) zhane kop kuylilik (多态)

muragerlik atanjnh qasyetininh balagha darwj. Demek, egerde mahlim A klasta (class) salemdesw funktsyasi bar bolsa, onda onjnh murageri bolghan barljq klastarda baghanaghj salemdesw funtksyasi (esh programma zhazbastan) bar boladj.

bunjnh rolj: oqsas rolgha ye kadtardinh qaytalanwjnan saqtanwmen birge, obyektiler arasjnda baylanjs ornatw.

0
oylan
Waqjt : 2015/12/28 13:52:44
zhalpjljq tyip (泛型) : bul C# tilininh 2.0 nusqasjnda engizilgen qasyet. Saykesti zhulgenik qaljbj .net framework 2.0 . bul mjnaday eki zhaqtan manhjzdj rol oynaydj. 1, algoryzmdi (esetpew tahsili) kop turdegi typterde ortaq paydalanwgha boladj . Mjsalj: eki sannjnh mahnin ayjrbastawdj iske asjratjn funktsya zhazw kerek bolsa, onda saykesti turde int, float, double tyipti parametirlik funtksyalardi anjqtaw kerek. Egerde zhalpjljq typten paydalanatjn bolsaq, onda bir funtksyamen qalaghan tyiptegi sandardjnh mahnin ayjr bastawgha boladj 2, onjmdj programma zhazwgha paydalj. 3, programmaninh tyiptik aqawsjzdjghjna paydalj. bul C++ tilindegi qaljp (template 模板) ughjmjna oq ...

Toljq mazmunjn oqw uhshin sukhbatqa kirinhiz Sukhbatqa kirw

0

Taqjrjpqa lebiz zhazw uhshin sukhbatqa kirinhiz. سۇحباتقا كىرۋ

Mushe esiminhiz :
Qupya nohmirinhiz :
QQ: 108475610, e-mail: oylan11@gmail.com tel: 18999380223
copyright © 2017 KazakhSoft 新ICP备10002278号