كورىلىم: 8524 | جاۋاپ:4

pptدا جاسالعان شاعىن اڭگىمە !

pexah.kz
ۋاقىت: 2012/11/13 21:55:09

اپاراتقاالۋبارىسىندا، تۇنىقتىق دارەجەسىنەن ايىرىلىپ قالدىم ،دۇزەتۋگەتىرىسام ،بۇل وكتابىر دەمالىسىنىڭ قالاي وتكەنى جايلى !

0 oylan
muzart56
ۋاقىت: 2012/11/22 23:48:43
كەرەمەت جاقسى جاساپسىز،ppt دىدا وسىنداي ادەمى جاساۋعا بولادى ەكەن-اۋ!
0
aypan
ۋاقىت: 2013/10/23 19:35:09
نانچاڭدى ەسكە تۇسىردىڭىزقوي!
0
oylan
ۋاقىت: 2013/10/26 1:16:29
بۇنى جاساۋعا از ۋاقىت جۇمسالماعان كورىنەدى. شەتەل سايتتارىن excel دە ايتىپ، سۋرەت سالىپتى، بۇيتىپ گرفيك تۇرعىزىپتى دەگەن حابارلاردى كورۋشى ەم. ال بۇگىن ءوز باۋىرىمىزدىڭ PPT دى بىلاي ويناتقانىن كورىپ قۋانىپ وتىرمىن.
0
sawletali
ۋاقىت: 2013/10/26 12:44:28
نەدەگەن كەرەمەت!
0

تاقىرىپقا لەبىز جازۋ ءۇشىن سۇحباتقا كىرىڭىز. سۇحباتقا كىرۋ

مۇشە ەسىمىڭىز :
قۇپيا ءنومىرىڭىز :
QQ: 108475610, e-mail: oylan11@gmail.com tel: 18999380223
copyright © 2017 KazakhSoft 新ICP备10002278号