كورىلىم: 826 | جاۋاپ:0

تالعار سۋرەت سايتى اشىلدى

hasha07
ۋاقىت: 2016/12/16 16:31:42

قۇرمەتتى تورلاستار وزدەرىڭىزبەن تاعى ءبىر تىڭ جاڭالىقتى بولسىپەكشىمىن ، سايىتمىزداعى ازاماتتاردىڭ كۇش سالۋى مەن قۇلشىنسىنىڭ ارقاسىندا تالعار سۋرەت سايتى اشىلدى ، بەكەت باس بەت ادەرسى : http://www.takx-bez.com

سۋرەت كانالى :http://www.takx-bez.com/suret

0

تاقىرىپقا لەبىز جازۋ ءۇشىن سۇحباتقا كىرىڭىز. سۇحباتقا كىرۋ

مۇشە ەسىمىڭىز :
قۇپيا ءنومىرىڭىز :
QQ: 108475610, e-mail: oylan11@gmail.com tel: 18999380223
copyright © 2017 KazakhSoft 新ICP备10002278号