كورىلىم: 12571 | جاۋاپ:1

باعداۋلەت تۇرعىن ۇلى -ساعىنىش سەزىم 2012

alakol
ۋاقىت: 2012/9/11 19:11:12

باعداۋلەت تۇرعىن ۇلى -ساعىنىش سەزىم 2012

بەلەت تاستاۋ ءتۇرى بەلەت سانى ۇستايتىن پايىزى
1تاماشا ءان 2
67%
2 جاقسى ءان 0
0%
3 بولادى 1
33%
4 ناشار 0
0%
كەشىرىڭىز، ءسىزدىڭ بەلەت تاستاۋ ۇقىڭىز جوق جالپى بەلەت (3) اياقتاۋ ۋاقىتى : 2013/9/11 23:59:59
0
alakol
ۋاقىت: 2012/9/11 19:13:13
ءوزىم تامشا ءان دەپ بەلەت تاستادىم
0

تاقىرىپقا لەبىز جازۋ ءۇشىن سۇحباتقا كىرىڭىز. سۇحباتقا كىرۋ

مۇشە ەسىمىڭىز :
قۇپيا ءنومىرىڭىز :
QQ: 108475610, e-mail: oylan11@gmail.com tel: 18999380223
copyright © 2017 KazakhSoft 新ICP备10002278号