Aydar tusindirmesi Kompywter programmaliq tilderine qatjsqan bilimder

Aydar basqarwshjlar : Oylan

Aydarsha Taqjrjp | zhawap Sonhghj zhanhalanghan taqjrjp Asabalar

C, C++, C#, Java tili

Kompywter programmaliq tilderine qatjsqan bilimder
195 | 75946-estelik-java dahghiahrip-tahnhbah amaldarjn qoldanw zhattjghwlarj4 Taghayjndalmaghan

ASP, PHP, ASP.NET bilimderi

Erkin qozghalmalj torap zhobalawdjnh tetikteri
86 | 395Komek qazhet edi Oylan

CSS, HTML, JavaScript, JQuery bilimderi

Torap zhobalaw, korkemdew, zhanasjmdjljq mazmundarj
48 | 216HTML5 te djbjs zhane keskin qosw kodsi Oylan

Sandjq qamba qurw zhane basqarw

SQL, MySQL, Access, SQLite sandjq qamba qurw bilimderi
17 | 72Php, sql baghdarlamalarj khaqjnda tusink bere ketsenhizder Oylan
QQ: 108475610, e-mail: oylan11@gmail.com tel: 18999380223
copyright © 2017 KazakhSoft 新ICP备10002278号