Qazaqsoft kompywter sabaqkhanasj
Aydarsha Taqjrjp | Zhawap Sonhghj lebiz Asabalar

C tilin uyrenw kwrsi

fiogf49gjkf0d
C tilin uyrenw kwrsi

kompywter programmalaw tili C tilin uyrenwge arnalghan aydarsha.

bul aydarshada biz C tili arqjlj programma zhazwdjnh zanhdjljqtarj men zhazjljm erezhelerin ygerip qalmastan, naqtj maselelerdi kompywterlik oy zhelisimen sheshwdinh ahdis-ahmahldahrin uyrenemiz
24 | 119Salem kopshlik Oylan

After Effects CC qazaqsha kwrsi

fiogf49gjkf0d
After Effects CCzhumsaq bolshegi Adobe seriktigininh ohnimi. Bul asa zhogharj yqwatqa ye grafykaliq beyne onhdew baghdarlamasj. After Effects zhumsaq bolshegi qazirgi tanhdaghj fyljm onhdew maytalmanj, alemdegi fyljm redaksyalaytin zhumsaq bolshekterdinh enh mjqtjlarjnjnh biri. Qazirgi tanhda bul zhumsaq bolshekti teledydar, kyno zhasaytjn seriktikter, zhekelik stwdyalar, anymatsya kompanyalar, zhobalaw zhane beyne aserlerdi zhuzege asjratjn uyjmdar kop qoldanwda
22 | 1518-sabaq 3D modelmen keskindi biriktirw Ulan284

Asp sayt zhobalaw kwrsi

fiogf49gjkf0d
arnawlj aydarsha torap zhobalawgha qatjsqanCSS ,ASP HTML , JavaScript ,VBScirpt mazmundarjn qamjtghan arnawlj kwrs
35 | 318Bileyin degenim........Oylan

Torap betin zhobalaw kwrsi

fiogf49gjkf0d
torap betin qurw kwrsi
30 | 190[6-sabaq]css pen tanjsw zhane zhazjlw qaghydalarj Mauleta

Cinema 4D qazaqsha zhoba kwrsi

fiogf49gjkf0d
Cinema 4d bolshegin ghalam tordan tusirw,kompywterge ornatw,qozghaltw,qoldanw, obyekti qurw, modeldestirw,menhgerw, ozgertw , materyaldastrw , zharjq berw,kornis boyawlaw,shjgharw,fyljm zhasaw taqtasjn tanjstjrw zhane qoldanw,zhane ٴush olshemdi qazaqsha ٴarjp zhobalaw,oyw-ornek zhobalaw,qazaqy shjnj,qazaqy taqya ,dombira,besik ,kyiz ٴuy zhobalaw qatarlj mjsaldar model qurw,materyal berw,zhariq berw,boyawlaw,shigharw qatarlj barljq barisimen toljq qamtjlghan
15 | 13[41-sabaqtan 45-sabaqqa deyin] Cinema 4d qazaqsha kwrisi sabaqtarj Veesta
Kompywter programmaliq tilderi
Aydarsha Taqjrjp | Zhawap Sonhghj lebiz Asabalar

C, C++, C#, Java tili

fiogf49gjkf0d
kompywter programmaliq tilderine qatjsqan bilimder
199 | 75950-estelik java daghj negizgi sandjq malimet tyvterin qoraptaghan klastar

ASP, PHP, ASP.NET bilimderi

fiogf49gjkf0d
erkin qozghalmalj torap zhobalawdjnh tetikteri
87 | 396Adobe Dreamweaver cs5 torap betin zhobalawda qazaqsha zhazwdan komek bersenhizder Oylan

CSS, HTML, JavaScript, JQuery bilimderi

fiogf49gjkf0d
torap zhobalaw, korkemdew, zhanasjmdjljq mazmundarj
49 | 217Tusinbedim qalay zhumjs atqararjn0.0 Oylan

Sandjq qamba qurw zhane basqarw

fiogf49gjkf0d
SQL, MySQL, Access, SQLite sandjq qamba qurw bilimderi
17 | 73Sandjq qoyma (database) degen ne? Oylan
Office bilimderi
Aydarsha Taqjrjp | Zhawap Sonhghj lebiz Asabalar

Word qoldanw bilimderi

fiogf49gjkf0d
Word detalina qatjsqan uyrenw, paydalanw mazmundarj
107 | 5192016-zhjlghj telefondaghi enh ulken zhanhaljq Aswda

Excel qoldanw bilimderi

fiogf49gjkf0d
Excel detalina qatjsqan uyrenw, paydalanw bilimderi
49 | 200Win10 gha qazaqsha UKK nemese Alkatip ornamay qoydj ..Hanjiga | Izden

PowerPoint qoldanw bilimderi

fiogf49gjkf0d
PowerPoint detalin qoldanwdj uyrenw, paydalanw bilimderi
13 | 50Sabaq detalinPowerPoint paydalanjp zhasaw Ulatau
IT-ynformatsya tekhnykasi
Aydarsha Taqjrjp | Zhawap Sonhghj lebiz Asabalar

Qazaqsoft qazaqsha detaldari

fiogf49gjkf0d
qazaqsoft torabj zerttep zhasaghan qazaqsha detaldar
91 | 1158Quraldar 1.0 sjnaq nusqasj taratjldjOylan

Windows bilimderi

fiogf49gjkf0d
Windows systemasi twralj bilimder men tekhnykalar zhane zhurgizw tetikteri
388 | 1705Windows7 systama zhuyesin ornatw

Linux bilimderi

fiogf49gjkf0d
Linux systemasina baylanjstj bolghan bilimder
59 | 207Linux qazaqsha tote zhazw kirgizw taqtasjn zhobalaw ahdisi

Mac OS bilimderi

fiogf49gjkf0d
Apple seriktigininh kompywter zhuyesi Mac OS systemalarina qatjsqan bilimder
10 | 32Alma mac book

Qattj-zhumsaq bolshekter

fiogf49gjkf0d
kompywter qatti-zhane zhumsaq bolshekteri zhonindegi bilimder men tekhnykalar
558 | 2515Turkex

Ynternet bilimderi

fiogf49gjkf0d
ghalamtor bilimderi, torap zhasaw zhonindegi bilimder men tekhnykalar
458 | 1895Esten erbol - pragrammalardi sheshimdew amaldarj ( 1 - 4 )

Fylm zhobalaw twralj

fiogf49gjkf0d
fylm zhobalawdaghj tekhnykalar men tusinktemeler
117 | 560Premiere Pro CS4 da qazaqsha ahripti durs tanmay tur

Flash oyjndarj zhane bilimder

fiogf49gjkf0d
Flash uyrenw bilimderi zhane Flash arqjlj zhasalghan qazaqsha oyjndar men qoldanw tetikteri
40 | 298Torap beketin qazaqshalastjrmaqshj edim ,qalay qazaqshalastjram? torap beketim khazjr khanzw tilinde edi!

Sayt tanjstjrw

fiogf49gjkf0d
qazaqsha saytar men bloktari tanjstjrwgha arnalghan aydarsha
155 | 574Qoy-ey onhdewshisi Oylan

Tor sawdasj

fiogf49gjkf0d
sayt arqjlj eltrondi sawda istewge arnalghan taqjrjptar
18 | 88Qazaq zharnama wychat tekshesi qurjldj Mauleta

Uyalj telefon bilimderi

fiogf49gjkf0d
qolfon qoldanw bilimderi, qolfon zhanhaljqtarj zhane qabiletti qolfongha arnalghan aydarsha
187 | 802Esten erbol - arnawlj bilimder ( 13 - 21 ) Mauleta

Photoshop zhane zhobalaw bilimderi

fiogf49gjkf0d
Photoshop zhobalaw bilimderi zhane kompywter arqjlj zhobalawdjnh tetikteri
129 | 796Swret betindegi zhazwdj ohshirwdinh amaldarj

IT khabarlarj zhane maqalalar

fiogf49gjkf0d
ynforatsya tekhnykasi (IT ) zhanhaljqtarj men khabarlarj, qazaq toraptarjndaghj zhanhaljqtar men zhetistikter
324 | 1838Quran anqtamasj Eray
Oqw-aghartw
Aydarsha Taqjrjp | Zhawap Sonhghj lebiz Asabalar

Oqw, uyrenw zhane tabjs

fiogf49gjkf0d
kel balalar oqjljq, oqjghandj konhilge, iqilaspen toqjljq. Bala tarbyesi, urpaq tarbyesi
189 | 1023Danalardjnh ayelder twralj ayjtqanj Halahay

Aghartw isteri

fiogf49gjkf0d
zamanjmjzdaghj oqw-aghartw isteri twralj tusindermeler
181 | 627Suyemel mwzika zhasaw kwrsi ashjlmaqshj Ohirman

Kitap — zhan azjghj

fiogf49gjkf0d
zhaqsj kitap zhan azjghj
72 | 350Dbstj kitaptar
Ata tarykh
Aydarsha Taqjrjp | Zhawap Sonhghj lebiz Asabalar

Qazaq tarykhj

fiogf49gjkf0d
zhunhgo zhjlnamalarjndaghj derekter, qazaq rwlarjnjnh shezhiresi
106 | 326Zhoshj khan Adamzat

Qazaq dasturleri

fiogf49gjkf0d
qazaq salt-dasturleri, qazaq dastarqanj, qazaq maqal-matelderi
105 | 327Ulw zhjlj ma,zhoq alde lw zhjlj ma?
Say-saladan
Aydarsha Taqjrjp | Zhawap Sonhghj lebiz Asabalar

Psykhologya, pedagogyka zhane logyka

fiogf49gjkf0d
ohzinh, ozge zhane baylanis
tusink, tuzhjrjm zhane qortjndj
125 | 566Psykhologtar ayelder baqjtjnjnh sjrjn ashtj

Til bilgenge ne zhetsin

fiogf49gjkf0d
shetel tilin uyrenw aydarshasj
32 | 1873-,4-sabaq (zhanhughjm aghjlshjn tili birinshi kitap) Ahyih | Kaytpas

Sjr sandjq

fiogf49gjkf0d
psykhologyaliq kenhes suraw aydarshasj. Munda kenhes surawshj qupyaljghj saqtaladj
41 | 265Tosek qatjnasjnda qaytkende waqjttj uzartwgha boladj? Mauleta

Yslam zhane orkenyet

fiogf49gjkf0d
yslam dinine qatsjqan taqjrjptar men tusiniktemeler
130 | 366Musjlman zhigit qanday qjz aljwj kerek

Energya, zharatjljs zhane tirshilik

fiogf49gjkf0d
energya maselesi, unem sjrj, tabyghattj ayalaw, ortanj qorghaw, qawipsizdik,
tirshilik ghjljmdarj qatjsqan taqjrjptar — twjndj, awdarma, khabarlar..
111 | 263Shalshjq gazinan zhappay paydalanayjq Kaytpas

Ekonomyka zhaylj

fiogf49gjkf0d
ekonomyka zhaylj bilimder, tusiniktemeler
59 | 194Qazaq azamattarj qaytse ultjna , ozine paydalj shjghar zhol taba aladj ? Kelyma

“ ile keshinen ” uzbeler

fiogf49gjkf0d
“ ile keshi ” gazetinen uzindiler, gazettegi manhjzdj tuyinder
14 | 9“ile keshi” gazetininh 2014 - zhjlghj sandarjna zhazjljnhjzdar Ilebek

Konhil-ashar

fiogf49gjkf0d
an-kuy kyno-keskin ahzil-ohspahq swret
zhane konhil sergiter taqjrjptar
970 | 3023Men nekelendim ! Xuga

Alwan taqjrjptar

fiogf49gjkf0d
qogham turmjs qizmet densawliq konhil-kuy
zhane aghjm zhanhaljqtarjna qatjsqan taqjrjptar
915 | 4638Qazaqtjnh tolenhgitteri Xuga

Zanh zhane sayasat

fiogf49gjkf0d
zanhdjq ughjmdar, atawlar, tusinktemeler
54 | 101Eki mahzhilis khabarlarj

Qolfonda zholdanghan taqjrjptar

fiogf49gjkf0d
qolfon arqjlj zholdangha taqjrjptar
82 | 207Keshirinhiz siz bul taqjrjptj korw uqjghjnhjz zhoq!!!
Til-adebyet
Aydarsha Taqjrjp | Zhawap Sonhghj lebiz Asabalar

Abay sohzi zhane abay tanw

fiogf49gjkf0d
ulj da danjshpan, atamjz abaydjnh bizge qaldjrghan tenhdessiz qazjnasj
73 | 111Abay oqjghan kitaptar

Qazaq til-zhahzwi

fiogf49gjkf0d
zhazw reformasi, til-zhahzwimiz twralj
162 | 849Bwjngha bohlw programmasi twralj usjnjstar Adamzat

Sohz ornegi — olenh

fiogf49gjkf0d
olenh sohzdinh patshasj sohz sarasj, qyjnnan qystjrar er danasj
579 | 1590Biz zhortpaghan zhon barma ? - zharken bodesh ulj Turik

Qara sohzdinh qambasj

fiogf49gjkf0d
zhaljplastjrw kushne ye bolghan qol zhazbalar, maqalalar, awdarmalar ..
384 | 1291Zhanhbjrdjnh shwjlj Tayman
Kosh baysalj
Aydarsha Taqjrjp | Zhawap Sonhghj lebiz Asabalar

Sukhbat zhumstarj

fiogf49gjkf0d
[ mushelik] asabaljq ohtinsh, sukhbatjmjzda saqtalghan maseler, pikir usjnstar
231 | 1946Mauleta

Ahr mushege bir taqjrjp

fiogf49gjkf0d
[ mushelik ] ahr mushe ozine arnap tek bir qana taqjrjp zholdawjna boladj
32 | 500Ойлан мырзамен әңгіме Oylan

Asabalar awjlj

fiogf49gjkf0d
[ asabaljq] sukhbat zhumstarj twrasjnda sukhbat asabalarimen kenhesw rayonj
22 | 191Kanekey aytjnhjzdar..Oylan
QQ: 108475610, e-mail: oylan11@gmail.com tel: 18999380223
copyright © 2017 KazakhSoft 新ICP备10002278号